กรุณารอสักครู่...
กำลังโหลดเว็บไซต์

menu

Filter

ระบบการกรองของเหลว สารเคมี น้ำและอากาศ Pre-Filter Cartride, Membrane filter Cartridge, Membrane Dise ภายใต้แบรนด์ MEISSNER

Cleanroom

ออกแบบ, ติดตั้งและปรับปรุงระบบ Cleanroom อุปกรณ์ปลีกย่อยของ Cleanroom เช่น Prefilter, Mediumfilter, Hepafilter, PassBox, Barometic Damper, etc.

Stainless Steel

เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์สแตนเลสสตีล เช่น Table, Cabinet, Shelf, Tank, etc รวมทั้ง Laminarflow, Clean Bench, Clean Booth และ Biohazard Safety Cabinet

Service

บริการตรวจสอบ (Validate and Certificate) ของระบบ Cleanroom, Laminarflow, Clean Bench, Clean Booth และ Biohazard Safety Cabinet ตามมาตราฐาน Australian Standard, Federal Standard และ ISO Standard

ThaiInterfil - ISO 9001:2008

บริษัทมุ่งมั่นคัดสรร จำหน่าย และให้บริการ สินค้าที่มีคุณภาพระดับสากลรวมถึงให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบห้อง CLEANROOM, HVAC และบริการสอบเทียบมาตรฐานจามความต้องการของลูกค้าโดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ภายใต้การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Our Partners